خداحافظی سامیه لک از بازیگری

خداحافظی سامیه لک از بازیگری, دانلود رایگان سریال جدید با لینک مستقیم کم حجم کیفیت بالا عالی حجم پایین به روز, سایت دانلود سریال ایرانی

خداحافظی سامیه لک از بازیگری

دو شنبه 4 مرداد 1395
16:11
فیلمباز

از باد شنیدم خبر روسری ات را انگار که برگشته ای از آن سر دنیا با آمدنت نور به پر پر زدن افتاد شب هرچه که دزدید به چشمان تو پس داد آمیخته ای تابلو و پنجره ها را تا با نفسی رنگ کنی منظره ها را تو پشت دری قلب زمین

سامیه لک,سامیه لک جدید,سامیه لک جدید 95,سامیه لک خبر جدید 95,سامیه لک خبر جدید,خداحافظی سامیه لک از بازیگری,مهاجرت سامیه لک,مهاجرت سامیه لک به امریکا,

 

در هیجان است پیراهنم آشفته ترین شهر جهان است تو در زدی آنطور که هرچیز دو تا شد انگار که روح از تن اشیاء جدا شد فرصت بده آرام بگیرد ضربانم تا از یقه ام دلهره ها را بتکانم بگذار فراموش کنم اسم خودم را باید که به آتش بکشم جسم خودم را تا چشم تو در چشم من افتاد، برقصم با روسری ات پشت سر باد، برقصم بابک سلیم ساسانی

 

خداحافظی سامیه لک از بازیگری